++ Chắp tay con lạy PHẬT DI ĐÀ - Thế giới An lành rực rỡ hoa - Bảy báu xây thành hương bát ngát - Mười phương công đức nhạc chan hòa - Vãng sinh tự tại Tây Phương đến - Thế giới đề huề Cực Lạc qua - Ba nghiệp tinh cần con sám hối - Cúng dường Chư Phật vạn lời ca - A DI ĐÀ PHẬT, VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ++

Thứ Tư, ngày 05 tháng 1 năm 2011

Tìm hiểu về NGỌC XÁ LỢI PHẬT


Tác giả: Nguyên Điền _ Đỗ Quang Ninh


(Để hoàn thành bài viết này, xin chân thành tri ân: Thượng toạ Giác Hoằng,Thượng toạ Châu Quang và Cư sĩ Phước Hải đã cung cấp một số tư liệu quý giá.)

              Xá Lợi Phật và Chư Bồ Tát là bảo vật thiêng liêng vô giá được tích tụ từ công đức thù thắng cuả Thiền định , đạt đến sự vi diệu cuả Đaị định tam muôị - Đức Phật và chư Bồ tát vì bản nguyện độ sanh , đã phát Đại thừa tâm vô cùng dõng mãnh , tận trừ moị cấu hoặc phiền não đạt đến thanh tịnh tuyệt đỉnh... .


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mời bạn gửi Nhận xét của mình.
♦Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống nếu không có. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post bài [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.